Đường dẫn mặc định khi cài zpanel

Nếu bạn đã install xong zpanel, chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc dữ liệu của zpanel đặt ở đâu vì chúng không có trong thư mục /home như các control panel khác.

Đường dẫn mặc định dữ liệu của zpanel như sau

/var/zpanel/hostdata/

Đây là nơi chứa thông tin data của zpanl tương tự /home của các control panel khác

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Đường dẫn mặc định khi cài zpanel, 5.0 out of 5 based on 1 rating