Hướng dẫn thay đổi mật khẩu quản trị tên miền quốc tế

  • Chọn ” Change password “

Tiến hành thay đổi mật khẩu mới

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)