Hướng Dẫn Unlock và Lấy Mã Transfer của Tên Miền

I) Unlock  tên miền

Đầu tiên vào : https://manage.hostvn.net
Đăng nhập email và mật khẩu khách hàng.

Sau đó bạn sẽ vào được trang quản lí.
Chọn vào phần “tên miền của tôi”.

2

Chọn tên miền mình cần lấy mã Transfer hoặc unlock tên miền (double lick).

Check để khoá tên miền và bỏ check để mở lại tên miền .
Sau đó “Lưu Lại”.

II) Để lấy mã Transfer.

 

6

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)