Guide use intermediaries Sitelutions.com DNS

Ago 7 năm là người đầu tiên viết bài hướng dẫn sử dụng dịch vụ DNS Free of Sitelutions.com trên freecodevnViệt Nam, who was the administrator of this Forum and then 7 years to write this guide though there are now a lot of people write instructions on it.

Đầu tiên bạn truy cập vào Sitelutions.com và lick vào đăng ký ( Sign Up ) và kích hoạt qua email bạn đã khai báo khi đăng ký để hoàn tất quá trình đăng ký

Sau khi đăng nhập vào Control of Sitelutions bạn Click vào Add Domain để khai báo tên miền bạn cần sử dụng DNS trung gian

Add Domain Sitelutions

Sau khi add domain xong bạn click vào Edit DNS Info của domain name bạn vừa add xong

Tiếp theo bạn click vào DNS Wizard of [ Root domain ] để tiến hành Point IP

Trong phần này bạn chọn Assign an A Record to point blog.hostvn.net to the IP address of my server.

IP server bạn có thể liên hệ nhà cung cấp hoặc xem trong email từ hệ thống đã gởi cho bạn nếu bạn đăng ký hosting tại Hostvn.net

Click vào Finish để hoàn tất, bước tiếp theo khai báo tương tự cho www

Sau khi khai báo hoàn tất bạn cần chờ dns update hoàn tất, lưu ý phải khai báo dns cho tên miền của bạn về sitelutinons đã cung cấp và tên miền của bạn phải hoàn toàn nhận dns của sitelutions mới sử dụng point IP của sitelutions mới có hiệu lực, dns thường update từ 1h => 24h tùy vào dns ISP ADSL bạn update nhanh hay chậm

danh sách DNS server của Sitelutions.com

  1. ns1.sitelutions.com (67.208.74.19)
  2. ns2.sitelutions.com (69.26.176.28)
  3. ns3.sitelutions.com (66.231.180.140)
  4. ns4.sitelutions.com (67.208.84.25)
  5. ns5.sitelutions.com (69.93.94.154)

để kiểm tra domain của bạn đã nhận DNS hay chưa có thể dùng trang web sau để kiểm tra whois.sc

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Guide use intermediaries Sitelutions.com DNS, 5.0 out of 5 based on 5 ratings