Hướng Dẫn Unlock và Lấy Mã Transfer của Tên Miền

I) Unlock Domain

First in : https://manage.hostvn.net
Login customer email and password.

Sau đó bạn sẽ vào được trang quản lí.
Chọn vào phần “tên miền của tôi”.

2

Chọn tên miền mình cần lấy mã Transfer hoặc unlock tên miền (double lick).

Check for and remove any domain name check to reopen the domain name .
Then "Save".

II) To get the code Transfer.

 

6

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)