Guidance Data Error fix errors when accessing the File Manager in cpanel

Have you ever visited the File Manager in cpanel to manage files,but you do not see any 1 external file notice “Data Error” ?
Error displaying files in File Manager as above for any reason,you have to chmod the .htaccess file in the public_html directory 000 ( không gán quyền nào cả).

Bạn có thể fix như sau :

Truy cập cpanel ,tại phần quản lý file trong cpanel bạn click vào Legacy File manager (nhớ tick vào Show Hidden Files)

 

Click chọn file .htaccess sau đó phía bên phải trên trình duyệt sẽ hiện thị các thao tác có thể thực hiện cho file này.Bạn chọn Change Permissions sau đó CHMOD cho file này là 644.

Sau khi thực hiện các bước trên bạn có thể vào File Manager trong cpanel và refesh (F5) lại,các bạn sẽ thấy file hiển thị bình thường.

Chúc các bạn thành công

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)