Hướng dẫn thay đổi tên miền cho web site dùng mã nguồn wordpress

Có nhiều cách để đổi tên miền cho wordpress, nhưng mình xin giới thiệu cách đơn giản nhất.

Step 1 : Backup toàn bộ website của bạn (cho chắc ăn ấy mà,nếu có làm sai thì còn có cái mà đem ra mà sài)

Step 2 : Kết nối đến hosting của bạn thông qua FTP (có thể thông qua cpanel nhưng cách này lâu hơn )

Tìm và edit file wp-config.php

sau <?php

Bạn thêm vào 2 dòng sau và lưu lại:(nhớ sử dụng tên miền của mình thay vì http://example.com/)

define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');

Step 3 : Reload(F5) lại trang web của mình một vài lần.

Sau khi thực hiện các bước trên bạn đã có thể chạy website bằng domain mới .

Chúc các bạn thành công

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.8/5 (4 votes cast)

Hướng dẫn thay đổi tên miền cho web site dùng mã nguồn wordpress, 4.8 out of 5 based on 4 ratings