Guide to convert non-www to www or vice versa

To solve this problem we will proceed following paragraph inserted in the .htaccess file .

  • Changes to non-www www :


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.hostvn.net
RewriteRule ^.*$ http://hostvn.net%{REQUEST_URI} [R=301,L]

  • Change non-www to www :


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^hostvn.net
RewriteRule (.*) http://www.hostvn.net/$1 [R=301,L]

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.9/5 (8 votes cast)

Guide to convert non-www to www or vice versa, 3.9 out of 5 based on 8 ratings

  • http://vietnamtypicaltours.com/ Vietnam Typical Tours

    Quá hay! Mình tìm mãi mới thấy bài viết hướng dẫn này, các blog khác toàn bảo chuyển thế này thế kia mà không đưa ra cách làm. mình đang chuyển hosting cho cái blog thì gặp đúng blog của các bạn nhiều bài hay quá. cảm ơn các bạn rất nhiều.