Hướng dẫn sử dụng Sypex Dumper để restore database

1)Truy cập  http://sypex.net/en/products/dumper/downloads/ và down bản backup mới nhất

Hoặc http://sypex.net/files/SypexDumper_209.zip

2)giải nén file vừa dow về và up lên host có database cần restore

3)  Up file database vào thư mục backup (trong thư mục mà bạn vừa up lên,ngang hang với file cfg.php)

4) chạy http://domain/sxd/  đăng nhập bằng tài khoản hosting -> Import database

Database (Schema): chọn database cần restore

File:                            : database dung để restore(file mà bạn vừa up vào thư mục backup)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Hướng dẫn sử dụng Sypex Dumper để restore database, 4.0 out of 5 based on 1 rating