Hướng dẫn trỏ domain về hosting

Trong bài viết này Hostvn sẽ hướng dẫn các bạn cách trỏ domain về hosting để sử dụng.

Domain Việt Nam

  •  Sau khi đăng nhập thành công , tại giao diện ” quản lý dns ” các bạn tiến hành tạo các record để trỏ về  IP host.

 Domain quốc tế

  • Sau khi đăng nhập thành công các bạn tiến hành lựa chọn domain muốn cấu hình.

 

  •  Tại phần ” Name server ” các bạn có thể để ns trung gian sau hoặc sử dụng trực tiếp  ns của host :

asvdomain.earth.orderbox-dns.com
asvdomain.mars.orderbox-dns.com
asvdomain.mercury.orderbox-dns.com
asvdomain.venus.orderbox-dns.com

  • Các bạn chọn ” Manage DNS ” để tiến hành tạo các bản ghi trỏ về host

 

  • Các bạn tạo 2 record sau trỏ về IP của host và đợi dns cập nhật là có thể sử dụng domain.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (4 votes cast)

Hướng dẫn trỏ domain về hosting, 4.0 out of 5 based on 4 ratings