Cần hỗ trợ?

Nếu không có cách giải quyết vấn đề của bạn thông qua tài liệu, vui lòng gửi ticket để được chúng tôi hỗ trợ!

StoreXmas

StoreXmas là một theme bán hàng wordpress responsive , nó chứa tất cả các tính năng bạn cần để tạo một trang web tuyệt đẹp. StoreXmas bao gồm các thành phần được tổ chức tốt để có thể dễ dàng chỉnh sửa và tùy chỉnh mọi thứ phù hợp với nhu cầu của bạn. Nó được thiết kế cho Giáng sinh và cũng có thể tùy chỉnh tùy ý. Với sự tập trung vào các trang web Thương mại điện tử, nó có dầy đủ các widget cần thiết, menu điều hướng và menu Social, logo, Tùy chọn màu và hơn thế nữa.

StoreXmas

Mật khẩu: Không
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm