Dịch Vụ WordPress Hosting | Áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho WordPress
Trang chủ Từ khóa Cách tắt Directory Browsing cho WordPress

Tag: cách tắt Directory Browsing cho WordPress

Hướng dẫn tắt Directory Browsing cho WordPress

0
Tắt Directory Browsing cho WordPress - Theo mặc định khi máy chủ web của bạn không tìm thấy file index nó sẽ tự động hiển thị nội dung bên trong của thư mục