Dịch Vụ WordPress Hosting | Áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho WordPress
Trang chủ Từ khóa VPS

Tag: VPS

Một số lệnh SSH và Scripts của cPanel

Sau đây là một số lệnh command dành cho bạn khi dùng SSH trên nền linux và  Control là cPanelrm -rf ( file_name ) xóa...

Máy chủ ảo VPS – Virtual Private Server là gì?

Máy chủ ảo,  VPS là gì?-  Máy chủ ảo (Virtual Private Server - VPS) là phương pháp phân chia một máy chủ vật...

Hướng dẫn cấu hình Plugin W3 Total Cache

Sau đây là cấu hình cơ bản dành cho Plugin W3 Total CachePage Cache: Enable Page Cache Method: Disk (Enhanced) Database Cache: Disabled Object...