Dịch Vụ WordPress Hosting | Áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho WordPress
Trang chủ Từ khóa Cache

Tag: Cache

Flush DNS – Xóa cached DNS trên máy tính

Hầu hết các hệ điều hành và các DNS client sẽ tự động lưu cache địa chỉ IP và các kết quả DNS gần...

Hướng dẫn cấu hình Plugin W3 Total Cache

Sau đây là cấu hình cơ bản dành cho Plugin W3 Total CachePage Cache: Enable Page Cache Method: Disk (Enhanced) Database Cache: Disabled Object...

Hướng dẫn cấu hình WP Super Cache Plugin

WP Super Cache Plugin Là Plugin giúp tối ưu hóa Website của bạn load nhanh hơn khi cache tất cả các trang website của bạn...