Trang chủ Bảo mật

Bảo mật

Mục Bảo Mật là nơi cập nhật và chia sẻ những thông tin liên quan đến vấn đề an toàn bảo mật, phát hiện và cảnh báo những lỗ hổng nguy hiểm, thông báo nâng cấp những bản vá lỗi mới nhất, hướng dẫn cách quét mã độc malware và virus cho mã nguồn website, những kiến thức và kinh nghiệm security trong lĩnh vực hosting, email, hệ thống máy chủ, cài đặt và cấu hình chứng chỉ số SSL cho mã nguồn wordpress, thiết lập và ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ DDOS, kiểm tra mức độ uy tín của plugins wordpress, hệ điều hành linux và windows, phần mềm quét mã độc trên máy chủ, backup dữ liệu định kỳ cho website để doanh nghiệp chủ động bảo vệ kịp thời các hoạt động kinh doanh của mình trước những rủi ro và hiểm họa an ninh mạng ngày càng phức tạp này.