Dịch Vụ WordPress Hosting | Áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho WordPress
Trang chủ Từ khóa Cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu

Tag: cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 18

1
Jitsi Meet là ứng dụng tạo hội nghị video miễn phí với chất lượng âm thanh vượt trội. Bài viết này, HOSTVN sẽ hướng dẫn cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 18.