Trang chủ Từ khóa Domain Name

Tag: Domain Name

Hướng Dẫn Unlock và Lấy Mã Transfer của Tên Miền

I) Unlock  tên miềnĐầu tiên vào : https://manage.hostvn.net Đăng nhập email và mật khẩu khách hàng.Sau đó bạn sẽ vào được trang quản lí. Chọn vào...

Định nghĩa Domain và Domain Name

DOMAIN LÀ GÌ?Một domain là một tập hợp những máy tính và người sử dụng mà chia     sẻ chung một cơ sở...