Dịch Vụ WordPress Hosting | Áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho WordPress
Trang chủ Từ khóa Domain Name

Tag: Domain Name

Hướng dẫn unlock và lấy mã transfer của tên miền

Có khá nhiều người quan tâm và gửi thắc mắc làm thế nào để có thể unlock và lấy mã transfer của tên miền....

Định nghĩa Domain và Domain Name

 DOMAIN LÀ GÌ?Một domain là một tập hợp những máy tính và người sử dụng mà chia     sẻ chung một cơ sở...