Trang chủ Từ khóa Domain

Tag: Domain

Hướng dẫn thay đổi DNS để sử dụng Google Apps trên...

Nếu bạn đã cài đặt tài khoản Google Apps của bạn một cách chính xác, bước cuối cùng là cấu hình DNS cho Domain...

Định nghĩa Domain và Domain Name

 DOMAIN LÀ GÌ?Một domain là một tập hợp những máy tính và người sử dụng mà chia     sẻ chung một cơ sở...