Dịch Vụ WordPress Hosting | Áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho WordPress
Trang chủ Từ khóa FTP

Tag: FTP

Chmod là gì? Cách Chmod như thế nào?

Chmod (chế độ thay đổi) là một lệnh Linux được sử dụng để đặt quyền Đọc, Viết  và Thực thi cho các loại người dùng khác nhau. Chmod là...

Hướng dẫn thêm tài khoản FTP cho Hosting

Bình thường khi bạn được khởi tạo 1 hosting thì bạn sẽ có 1 tài khoản FTP để upload dữ liệu lên host của...

Hướng dẫn thêm Domain và Upload mã nguồn lên website của...

Tiếp theo bài viết tạo hosting trên zPanel hôm nay, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn thêm domain trên zPanel và upload mã nguồn lên hostingzPanel...

Hướng dẫn gỡ bỏ site ra khỏi blacklist của Google

Trong bài viết này Hostvn xin hướng dẫn các bạn cách gỡ bỏ site của mình  ra khỏi blacklist của Google khi  gặp cảnh...

Hướng dẫn cài đặt mã nguồn mở WordPress

Trong khuổn khổ bài viết này Hostvn sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt  mã nguồn mở WordPress trên server shared hosting của Hostvn...