Dịch Vụ WordPress Hosting | Áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho WordPress
Trang chủ Từ khóa Thay đổi ngôn ngữ hiển thị

Tag: thay đổi ngôn ngữ hiển thị

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ cho wordpress

1
WordPress có một trong những CMS được sử dụng rất phổ biến, nó dịch hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ và bạn có thể dễ dàng thay đổi ngôn ngữ cho wordpress.