Trang chủ Từ khóa Wannacry

Tag: wannacry

“Tác giả” của mã độc WannaCry thu được bao nhiêu sau...

WannaCry còn được gọi là WannaDecryptor 2.0, là một phần mềm độc hại mã độc tống tiền tự lan truyền trên các máy tính sử dụng Microsoft...