Bảo mật website bằng .htaccess phần 2

Như bài viết trước có nói đến bảo Bảo mật website bằng .htaccess giờ mình viết tiếp phần này để hướng dẫn các bạn dùng .htaccess để bảo mật thêm cho website của bạn

Cách Chmod file an toàn

thông thường khi bạn upload file lên hosting các file và foder sẽ mặc định chmod là

Đối với file là 644
đối với foder là 755

và đa số nhiều mã nguồn sẽ yêu cầu chmod file config.php thành 777, điều này rất nguy hiểm khi một file cấu hình được chmod 777 vì nó có toàn quyền, đọc + ghi + xóa vì vậy bạn không nên chmod bất kỳ file nào thành 777 mà hãy chmod chuẩn theo cách sau để đảm bảo an toàn

Đối với File :  644 hoặc 600

đối với file config.php hoặc wp-config.php hãy chmod : 400 để đảm bảo an toàn cho website của bạn

Đừng bao giờ chmod những file này thành 777

Nếu bất kỳ một file nào cần truy xuất dữ liệu ghi và đọc thì hãy chmod 666  thay vì chmod 777

 bảo mật cho một file bất kỳ bằng .htaccess

<files wp-config.php>
order allow,deny
deny from all
</files>

 Bảo vệ file .htaccess

<files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</files>

Chống chạy file bất kỳ của bạn qua website khác ( cái này có thể chống chôm file hình ảnh cũng như các file khác tránh tốn tài nguyên banw của bạn )

#chong trom file
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?tenmiencuaban.com/.*$ [NC]
#RewriteRule \.(gif|jpg)$ – [F]
#RewriteRule \.(gif|jpg)$ http://www.tenmiencuaban.com/file.jpg [R,L]

bạn có thể thêm bất kỳ file name nào vào trong phần (gif|jpg)

Chống chạy tên miền khác trên website của bạn

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} hostvn\.net [NC]
RewriteRule .* – [F]

chống trùng lặp nội dung

# set the canonical url
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^tenmiencuaban\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.tenmiencuaban.com/$1 [R=301,L]

Chống Spam comment

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST
RewriteCond %{REQUEST_URI} .wp-comments-post\.php*
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !.*tenmiencuaban.com.* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$
RewriteRule (.*) ^http://%{REMOTE_ADDR}/$ [R=301,L]

 

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻ

Bảo mật website bằng .htaccess

2012-7-28 19:10:24

Góc chia sẻWeb Hosting

Hướng dẫn tối ưu hóa WordPress

2012-7-29 5:28:34

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối