Hướng dẫn lấy ngày giờ hiện tại – current Date Time bằng JavaScript

Lấy ngày giờ hiện tại bằng JavaScript. Date Object trong JavaScript rất hữu ích để kiểm tra ngày và thời gian khách truy cập đến trang web của bạn

JavaScript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng cho World Wide Web. Date Object trong JavaScript rất hữu ích để kiểm tra ngày và thời gian khách truy cập đến trang web của bạn. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách sử dụng JavaScript để lấy ngày giờ hiện tại – current Date Time từ máy khách.

Tạo Date Object trong JavaScript

Để tạo một Date Object với ngày và giờ hiện tại, hãy thêm biến today vào file js của bạn:

var today = new Date();

Sử dụng Get Method để hiển thị Ngày giờ hiện tại trong JavaScript

Nếu bạn muốn lấy ngày ở định dạng DD-MM-YYY, bạn cần thêm biến sau:

var date = today.getDate()+'-'+(today.getMonth()+1)+'-'+today.getFullYear();
 • today.getFullYear() – Hiển thị năm với 4 chữ số.
 • today.getMonth()+1 – Hiển thị tháng.
 • today.getDate() – Hiển thị ngày.

current date

Nếu bạn thích một định dạng khác, chỉ cần thay đổi thứ tự của các lệnh.

Hiển thị giờ, phút và giây bằng JavaScript

Để hiển thị thời gian ở định dạng HH:MM:SS, hãy chỉnh sửa file của bạn như sau:

<script>
 var today = new Date();
 var time = today.getHours() + ":" + today.getMinutes() + ":" + today.getSeconds();
 
 document.getElementById("hvn").innerHTML = time;
</script>
 • today.getHours() – Hiển thị giờ.
 • today.getMinutes() – Hiển thị phút.
 • today.getSeconds() – Hiển thị giây.

get time - ngày giờ hiện tại

Hiển thị đầy đủ ngày giờ hiện tại bằng JavaScript

Kết hợp hai đoạn code để hiển thị đầy đủ ngày và giờ ở định dạng DD-MM-YYY và HH:MM:SS. Chỉnh sửa file của bạn như sau:

<script>
  var today = new Date();
  var date = today.getDate()+'-'+(today.getMonth()+1)+'-'+today.getFullYear();
  var time = today.getHours() + ":" + today.getMinutes() + ":" + today.getSeconds();
  var dateTime = date+' '+time;

  document.getElementById("hvn").innerHTML = dateTime;
</script>

ngày giờ hiện tại

Kết luận

Qua bài viết này chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách lấy ngày giờ hiện tại – current Date Time bằng javascript. Nếu có bất kỳ đóng góp nào bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Bạn cũng có thể tham khảo thêm các dịch vụ Web Hosting, Cloud VPS, Email Business do chúng tôi cung cấp hoặc xem các bài viết chia sẻ khác của chúng tôi tại đây

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻ

Hướng dẫn sửa lỗi site can't be reached trên trình duyệt Google Chrome

2019-12-11 9:00:06

Góc chia sẻ

Hướng dẫn sửa lỗi SSL ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH

2019-12-13 9:00:13

2 trả lời ATác giả MQuản lý
 1. cho mình hỏi tại sao chổ month phải +1 . mà không tự động cập nhập

  • vì tháng nó sẽ đánh từ 0-11

Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối