Đề xuất giảm 91% lệ phí đăng ký tên miền quốc gia

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ internet (IP); theo đó, đề xuất giảm từ 50% đến hơn 90% lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”.

BỘ TÀI CHÍNH Đề xuất giảm 91% lệ phí đăng ký tên miền quốc gia

Bộ Tài chính đề xuất giảm 91% lệ phí đăng ký tên miền quốc gia

Bộ Tài chính đề xuất giảm lệ phí đăng ký từ 50% đến 91,6% cho một số không gian tên miền quốc gia “.vn”.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP), thay thế Thông tư 208/2016/TT-BTC.

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp: Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” khi đăng ký lại tên miền theo quy định.

Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền nhận chuyển nhượng.

Trường hợp đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, chủ thể đăng ký mới thực hiện nộp phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền.

Cụ thể, đối với nhóm tên miền chiếm tỷ trọng đăng ký mới 95% (gồm .vn, com.vn, net.vn, biz.vn), dự thảo đề xuất giảm 50% lệ phí đăng ký từ mức 200.000 đồng hiện tại xuống 100.000 đồng.

Đối với nhóm tên miền chiếm tỷ trọng đăng ký mới thấp khoảng 4,5% gồm Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn) đề xuất giảm 58% lệ phí đăng ký từ mức 120.000 hiên tại xuống 50.000 đồng.

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay chi phí năm đầu đối với tên miền “.vn” có khoản lệ phí cao hơn tên miền quốc tế khoảng 3-3,5 lần. Việc giảm lệ phí nhằm tăng sức thu hút khách hàng năm thứ nhất so với tên miền quốc tế.

Đối với nhóm tên miền chiếm tỷ trọng đăng ký mới chưa đến 1% và có xu hướng giảm tiếp gồm info.vn, pro.vn sẽ giảm lệ phí đăng ký 91,6% từ mức 120.000 đồng xuống 10.000 đồng, name.vn giảm 66,7% từ 30.000 đồng xuống 10.000 đồng.

Việc giảm mức thu lệ phí nhóm tên miền này nhằm cạnh trạnh trực tiếp với nhóm tên miền New gTLD của quốc tế hiện có giá rất thấp (1$ hoặc miễn phí).

Bên cạnh đó, điều chỉnh giảm mức thu phí duy trì (từ 33-66%) với các nhóm tên miền còn tiềm năng, không gian để phát triển như pro.vn, info.vn, org.vn, edu.vn… nhằm tái sinh không gian tên miền hiện tại qua việc kích cầu đăng ký, sử dụng (nhóm tên miền này chỉ chiếm khoảng 6% trong cơ cấu thị phần hiện tại).

Bổ sung quy định về miễn lệ phí đăng ký, phí duy trì sử dụng tên miền

Dự thảo đề xuất miễn phí có thời hạn 2 năm trong đăng ký sử dụng tên miền dưới “id.vn” đối với chủ thể cá nhân là công dân Việt Nam có tuổi đời từ 18-23 tuổi nhằm thu hút khách hàng, tạo cộng đồng sử dụng tên miền “.vn” rộng lớn, hướng tới chiến lược phổ cập tên miền “.vn”.

Bổ sung quy định về miễn lệ phí đăng ký, phí duy trì sử dụng tên miền

Bổ sung quy định về miễn lệ phí đăng ký, phí duy trì sử dụng tên miền

Miễn phí có thời hạn 2 năm trong đăng ký sử dụng tên miền dưới “biz.vn” đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh có giấy phép đăng ký kinh doanh để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, phát triển kinh tế số.

Về quản lý và sử dụng phí, lệ phí, dự thảo đề xuất: Tổ chức thu phí được trích 85% (thay cho mức 90% hiện hành) số tiền phí thu được để chi phí cho việc cấp đăng ký và quản lý, duy trì phát triển hoạt động tên miền quốc gia “.vn”.

Số còn lại 15% (thay cho mức 10% hiện nay) tổng số tiền phí thu được nộp vào NSNN.

Các thông tin mới nhất sẽ được Hostvn update tại đây!

Mọi thắc mắc vui lòng để lại dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp sớm nhất có thể!

 

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Tin tức

Phát hiện hơn 450 tên miền vi phạm qua giám sát tự động

2022-8-2 14:16:48

Tên miềnTin tức

Các trường hợp bị thu hồi tên miền từ ngày 1/10/2022

2022-9-29 16:26:41

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối