Giới hạn độ dài của tiêu đề bài viết

1
1024

1) Giới hạn hiển thị
Vơi một số theme, phần hiển thị tiêu đề bài viết được fix một kích thước cụ thể, nêu tiêu đề của bạn quá dài sẽ bị rớt dòng hoặc tràn ra ngoài, như vậy thì trang của bạn rối lên mất, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giới hạn hiển thị độ cài của tiêu đề.
Đầu tiên mở file function.php và thêm vào function sau

 function limited_title($char) {
$title = get_the_title($post->ID);$title = substr($title,0,$char);echo $title; 
}

Bây giờ bạn mở file index.php,single.php… hoặc nơi nào có hiện title, bạn thay
the_title();
bằng
limited_title(10);
Nhớ thay đổi 10 thành số ký tự mà bạn muốn hiện nhé


2 ) Giới hạn khi nhập

Còn nếu bạn muốn   giới hạn luôn khi nhập tiêu đề, thì bạn có thể dùng hàm sau đây để kiểm tra độ dài của tiêu đề khi đăng bài viết.

Thêm vào file function.php

function maxWord($title){
global $post;
$title = $post->post_title;
if (str_word_count($title) >= 10 )
wp_die( __('loi : Tieu de dai qua do dai toi da.') );
}
add_action('publish_post', 'maxWord');
Chúc các Bạn thành công
email-business-leaderboard-blog-v3.png
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
mới nhất
cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Pdk Buzzed

Bạn hướng dẫn cụ thể hơn được không? Mình sửa theo hướng dẫn trong themes mà vẫn không được