Hướng dẫn cài đặt Cockpit trên CentOS 7

Cockpit là một chương trình mã nguồn mở và miễn phí giúp quản lý máy chủ Linux. Trong bài viết này, HOSTVN sẽ hướng dẫn cách cài đặt Cockpit trên CentOS 7.

Cài đặt Cockpit trên CentOS 7 – Cockpit là một chương trình mã nguồn mở và miễn phí giúp quản lý máy chủ Linux. Nó rất nhẹ và có giao diện web đẹp, dễ sử dụng. Nó cho phép quản trị viên hệ thống dễ dàng thực hiện các tác vụ như khởi động Docker, quản trị lưu trữ và cấu hình mạng. Cockpit được phát hành theo LGPL v2.1 + và nó hỗ trợ Debian, Redhat, CentOS, Fedora, Atomic, Arch Linux và Ubuntu.

Trong bài viết này, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt phiên bản mới nhất của Cockpit trên CentOS 7.

Cài đặt Cockpit trên CentOS 7

1. Tính năng của Cockpit

  • Quản lý nhiều máy Cockpit từ một phiên Cockpit
  • Tạo và quản lý các Docker container
  • Tạo và quản lý KVM, oVirt Virtual Machines
  • Sửa đổi cài đặt mạng
  • Quản lý tài khoản người dùng
  • Terminal
  • Xem hiệu suất hệ thống.
  • Thu thập cấu hình hệ thống và thông tin chẩn đoán với việc sử dụng sosreport.

2. Cài đặt Cockpit trên CentOS 7

Cockpit có sẵn trong kho lưu trữ CentOS 7.x. Để cài đặt Cockpit, hãy truy cập SSH và chạy lệnh sau:

yum -y install epel-release
yum install -y cockpit cockpit-networkmanager cockpit-dashboard cockpit-storaged cockpit-packagekit

Bạn cũng có thể cài đặt thêm các gói bên dưới để quản lý các tác vụ khác bằng Cockpit.

Package Name Chức năng
cockpit-docker Quản lý Docker Containers
cockpit-kubernetes Trực quan hóa và cấu hình Kubernetes
cockpit-machines Quản lý KVM Virtual Machines
cockpit-sosreport Tạo báo cáo chẩn đoán với công cụ sosreport
cockpit-selinux Khắc phục sự cố của Selinux
cockpit-kdump Cấu hình Kernel Crash Dumps
cockpit-subscriptions Quản lý đăng ký hệ thống
cockpit-machines-ovirt Quản lý máy ảo oVirt
cockpit-pcp Đọc số liệu của PCP và Tải tài liệu lưu trữ của PCP

 

3. Kích hoạt dịch vụ Cockpit

Để kích hoạt Cockpit chạy lần lượt các lệnh sau:

sudo systemctl start cockpit
sudo systemctl enable --now cockpit.socket

Để kiểm tra xem Cockpit đã hoạt động hay chưa dùng lệnh sau

sudo service cockpit status

Screenshot_25 - cài đặt Cockpit trên CentOS

4. Cấu hình Firewalld

Nếu các bạn sử dụng Firewalld các bạn sẽ cần phải mở port để có thể truy cập Cockpit

firewall-cmd --permanent --add-service=cockpit
firewall-cmd --reload

5. Truy cập Cockpit

Để truy cập bảng điều khiển Cockpit hãy truy cập URL bên dưới bằng trình duyệt của bạn.

https://ip-vps:9090

Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập SSH của bạn.

Screenshot_26

Screenshot_27

Screenshot_23 - cài đặt Cockpit trên CentOS

Khi bạn đã đăng nhập vào Cockpit, bạn có thể xem tổng quan hoàn chỉnh về hệ thống.

cài đặt Cockpit trên CentOS

Tại đây, bạn có thể thực hiện các tác vụ quản trị như thêm/xóa người dùng, bắt đầu/dừng dịch vụ, định cấu hình mạng, v.v.

6. Link tham khảo

7. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cài đặt Cockpit trên CentOS 7. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể muốn xem thêm hướng dẫn cài đặt và cấu hình Monit trên CentOS.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Cài đặt Let’s Encrypt trên Ubuntu 18

2020-5-1 21:24:26

Góc chia sẻVPS Server

Cài đặt và sử dụng vnstat trên CentOS 7

2020-5-2 0:17:50

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối