Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 18.04

Trong bài viết này, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Docker trên Ubuntu 18.04 cũng như khám phá một số khái niệm và lệnh cơ bản của Docker.

Cài đặt Docker trên Ubuntu – Docker là một công nghệ container hóa cho phép bạn nhanh chóng xây dựng, kiểm tra và triển khai các ứng dụng dưới dạng các thùng chứa di động, tự cung cấp, có thể chạy hầu như mọi nơi. Docker đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho việc triển khai container và nó là một công cụ thiết yếu cho các kỹ sư DevOps.

Trong bài viết này, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Docker trên Ubuntu 18.04 cũng như khám phá một số khái niệm và lệnh cơ bản của Docker.

Cài đặt Docker trên Ubuntu 18.04

1. Điều kiện tiên quyết

Để làm theo hướng dẫn này các bạn cần một VPS sử dụng hệ điều hành ubuntu 18.04. Nếu chưa có VPS các bạn có thể tham khảo các gói VPS SSD tại HOSTVN

ĐĂNG KÝ NGAY

2. Cài đặt Docker trên Ubuntu 18.04

2.1. Bước 1: Kích hoạt kho Docker

Đầu tiên các bạn tiến hành cập nhật hệ thống và cài đặt một số gói cần thiết:

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt autoremove
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common -y

Nhập khóa GPG của kho lưu trữ bằng cách sử dụng lệnh curl sau:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Screenshot_37

Thêm kho lưu trữ APT Docker vào hệ thống của bạn:

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

Screenshot_38

2.2. Bước 2: Cài đặt Docker trên Ubuntu 18.04

Sau khi thêm kho lưu trữ APT Docker, bạn có thể cài đặt bất kỳ phiên bản Docker nào bạn cần. Để cài đặt phiên bản Docker mới nhất, hãy sử dụng lệnh bên dưới

sudo apt update
sudo apt install docker-ce -y

Nếu muốn ngăn gói Docker tự động cập nhật, hãy sử dụng lệnh sau:

sudo apt-mark hold docker-ce

Sau khi cài đặt hoàn tất, dịch vụ Docker sẽ tự động khởi động. Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh:

sudo systemctl status docker

Screenshot_39

2.3. Bước 3: Thực hiện lệnh docker mà không cần sudo

Theo mặc định, Docker sẽ yêu cầu quyền root. Để chạy các lệnh Docker với tư cách là người dùng không root mà không cần thêm sudo, bạn cần thêm người dùng của mình vào nhóm docker. Nhóm này được tạo trong quá trình cài đặt gói Docker CE. Để làm điều đó chạy lệnh sau:

sudo usermod -aG docker $USER

Thay bằng $USER bằng user của các bạn. Trong ví dụ này User HOSTVN đang sử dụng là sanvv.

Screenshot_40

  • Lưu ý: Trường hợp VPS của các bạn đã được thiết lập để sử dụng tài khoản root ngay từ đầu thì sẽ không cần làm bước này

Tắt trình SSH và kết nối lại SSH để thay đổi có hiệu lực.

Để xác minh rằng Docker đã được cài đặt thành công và bạn có thể chạy các lệnh docker mà không cần thêm sudo, hãy chạy:

docker container run hello-world

Lệnh sẽ tải xuống một Image thử nghiệm, chạy nó trong một Container

Screenshot_41

2.4. Bước 4: Cài đặt Docker Compose

Gói cài đặt Docker Compose có sẵn trong kho ứng dụng chính thức của Ubuntu 18.04 nhưng nó có thể không phải là phiên bản mới nhất. Để cài đặt phiên bản mới các bạn sử dụng các lệnh sau

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

Để kiểm tra phiên bản Docker Compose dùng lệnh

docker-compose --version

Screenshot_42 - cài đặt Docker trên Ubuntu

3. Cập nhật Docker

Khi phiên bản Docker mới được phát hành, bạn có thể cập nhật nó bằng cách chạy các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt upgrade

4. Giao diện dòng lệnh

Lệnh Docker CLI có dạng như sau:

docker [option] [subcommand] [arguments]

Để liệt kê tất cả các lệnh sử dụng lênh sau:

docker

5. Docker Images

Docker image được tạo thành từ một loạt các lớp hệ thống tập tin tạo nên một ứng dụng phần mềm thực thi. Image là một tệp nhị phân bất biến bao gồm ứng dụng và tất cả các thành phần phụ thuộc khác như thư viện, tệp nhị phân và các hướng dẫn cần thiết để chạy ứng dụng.

Bạn có thể hiểu Docker Images như một ảnh chụp nhanh của Docker Container. Hầu hết các Docker Images có sẵn trên Docker Hub. Docker Hub là dịch vụ được sử dụng để lưu giữ Docker Images.

5.1. Tìm kiếm Docker Image

Để tìm kiếm Docker Images trên Docker Hub, hãy sử dụng lệnh như sau.

docker search image-name

Ví dụ: để tìm kiếm Ubuntu Image, bạn dùng lệnh như sau:

docker search ubuntu

Screenshot_43 - cài đặt Docker trên Ubuntu

Như bạn có thể thấy, bảng kết quả tìm kiếm có năm cột, NAME, DESCRIPTION, STARS, OFFICIALAUTOMATED.

Hầu hết các Docker Image trên Docker Hub được gắn tag với số phiên bản. Khi không có tag nào được chỉ định, Docker sẽ tải phiên bản mới nhất của Image.

5.2. Tải Docker Image

Ví dụ: để tải xuống bản chính thức mới nhất của Image Ubuntu 18.04, bạn sẽ sử dụng lệnh sau:

docker image pull ubuntu

Tùy thuộc vào tốc độ Internet của bạn, quá trình tải xuống có thể mất vài giây hoặc vài phút. Khi không chỉ định tag, Docker sẽ tải Image Ubuntu mới nhất, tại thời điểm viết bài viết này là 18.04. Nếu bạn muốn tải xuống một bản phát hành Ubuntu cũ hơn, hãy thêm tag để chỉ định phiên bản

docker image pull ubuntu:16.04

Để liệt kê tất cả các Image đã tải về sử dụng lệnh sau:

docker image ls

Screenshot_44 - cài đặt Docker trên Ubuntu

5.3. Xoá Docker image

Nếu vì một số lý do, bạn muốn xóa một Image, bạn có thể làm điều đó với lệnh sau:

docker image rm image-name

Ví dụ để xoá Image ubuntu sử dụng lệnh như sau

docker image rm ubuntu
  • Lưu ý: Bạn sẽ không thể xoá Image nếu bạn đang chạy Container dựa trên Image đó

6. Docker Containers

Một thể hiện của Image được gọi là Container. Container đại diện cho thời gian chạy cho một ứng dụng, quy trình hoặc dịch vụ.

Bạn có thể hiểu Docker Image là lớp (Class) và Docker container là một thể hiện của một lớp (Class).

Chúng ta có thể bắt đầu, dừng, loại bỏ và quản lý một container.

6.1. Start Docker Container

Lệnh sau sẽ khởi động Container Ubuntu dựa trên Image Ubuntu. Nếu bạn Image Ubuntu, Docker sẽ tự động tải xuống Image Ubuntu trước khi chạy Container:

docker container run ubuntu

Switch -it cho phép chúng ta tương tác với container thông qua dòng lệnh. Để bắt đầu một loại container tương tác sử dụng lệnh như sau:

docker container run -it ubuntu /bin/bash

6.2. Liệt kê Docker Container

Để liệt kê các container đang hoạt động, sử dụng lệnh như sau:

docker container ls

Để xem cả Container đang hoạt động và không hoạt động, sử dụng lệnh như sau:

docker container ls -a

6.3. Xoá bỏ Docker Container

Để xóa một hoặc nhiều container, sao chép ID container (hoặc ID) và dán chúng sau lệnh docker container rm:

docker container rm c55680af670c

7. Link tham khảo

8. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cài đặt Docker trên Ubuntu 18.04 cũng như tìm hiểu một số lệnh sử dụng Docker cơ bản. nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm hướng dẫn cài đặt Docker trên CentOS 7.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên CentOS 7

2020-4-27 23:28:36

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn tạo Swap trên Ubuntu 18.04

2020-4-28 10:34:25

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối