Hướng dẫn cài đặt Git trên Ubuntu 18.04

Trong bài viết này, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Git trên Ubuntu 18.04 và một số điều cơ bản khi sử dụng Git.

Cài đặt Git trên Ubuntu – Git là một Hệ thống Kiểm soát Phiên bản (VCS) rất phổ biến. Nó được phát triển bởi Linus Torvalds người người tạo ra Linux Kernel. Nó được sử dụng để quản lý các phiên bản của mã nguồn khác nhau. Nó được sử dụng bởi các nhà phát triển phần mềm và các công ty phần mềm trên toàn thế giới.

Trong bài viết này, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Git trên Ubuntu 18.04 trên máy chủ và một số điều cơ bản khi sử dụng Git.

Hướng dẫn cài đặt Git trên Ubuntu 18.04

1. Cài đặt Git

Cách đơn giản nhất để cài đặt Git là sử dụng công cụ apt để cài đặt Git từ kho lưu trữ của Ubuntu. Các bạn chỉ cần chạy lệnh sau:

sudo apt install git -y

Để kiểm tra phiên bản Git được cài đặt các bạn dùng lệnh sau

git --version

2. Cấu hình Git

Trước khi bạn có thể sử dụng Git, bạn phải đặt một số biến Git Global, chẳng hạn như tên, email, v.v. Bạn sẽ chỉ cần chạy lệnh này trong lần đầu tiên và sẽ không cần chạy lại lần nữa.

Đầu tiên đặt User name của bạn bằng lệnh sau:

sudo git config --global user.name 'YOUR FULL NAME'

Screenshot_7

Tiếp theo các bạn sẽ cần cấu hình email (Lưu ý email này là email đăng ký tài khoản Github của các bạn)

sudo git config --global user.email 'YOUR EMAIL'

Screenshot_6

3. Khởi tạo Git Repository

Để sẵn sàng cho một dự án Git, trước tiên bạn phải khởi tạo nó. Đầu tiên hãy điều hướng vào thư mục dự án của bạn với lệnh sau:

cd YOUR/PROJECT/DIRECTORY

Screenshot_9

Bây giờ hãy chạy lệnh sau để khởi tạo thư mục cho Git:

sudo git init

Screenshot_10 - cài đặt Git trên Ubuntu

4. Theo dõi tệp trong kho lưu trữ Git

Trước tiên bạn cần cho Git biết tập tin hoặc thư mục nào cần theo dõi các thay đổi. Điều này cũng được gọi là thêm tệp hoặc thư mục Git repository. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của Git repository bằng lệnh sau:

sudo git status

Như bạn có thể thấy, ở đây có một tệp index.php chưa được theo dõi

Screenshot_11

Bạn có thể thêm tệp index.php vào Git repository như sau:

sudo git add index.php

Screenshot_12 - cài đặt Git trên CentOS

Bây giờ chạy lại git status và bạn sẽ thấy file index.php đã sẵn sàng để commit.

Screenshot_13 - cài đặt Git trên CentOS

Bạn cũng có thể thêm tất cả các tệp và thư mục trong dự án của mình vào Git repository bằng lệnh sau:

sudo git add -A

Screenshot_14 - cài đặt Git trên CentOS

5. Commit các thay đổi

Bất cứ khi nào bạn thực hiện bất kỳ thay đổi với file hoặc thư mục, bạn phải thêm nó vào Git repository của mình bằng lệnh git add như bước 5. Sau đó, bạn phải commit các thay đổi đối với kho lưu trữ bằng lệnh sau:

sudo git commit -m 'A MESSAGE DESCRIBING WHAT YOU’VE CHANGED'

Screenshot_15 - cài đặt Git trên CentOS

6. Kiểm tra tất cả các commit

Bạn có thể kiểm tra tất cả các commit mà bạn đã thực hiện bằng lệnh sau:

sudo git log
 
Or
 
sudo git log --oneline

Screenshot_16 - cài đặt Git trên CentOS

7. Push code lên Github

Để push code lên Github các bạn cần remote tới Git repository bằng lệnh sau

sudo git remote add origin YOUR_REPOSITORY_URL

Tiếp theo tiến hành push code lên Github, trong bài viết này HOSTVN sẽ ví dụ push code lên với brand master

sudo git push -u origin master

Sau khi chạy lệnh trên các bạn sẽ  được hỏi user và mật khẩu đăng nhập Github, hãy nhập thông tin đăng nhập Github và nhấn Enter

cài đặt Git trên CentOS

8. Clone Git Repository

Bạn cũng có thể sao chép Git repository hiện có từ GitHub hoặc BitBucket. Chỉ cần lấy URL kho lưu trữ Git và chạy lệnh sau:

sudo git clone YOUR_REPOSITORY_URL

9. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Git trên Ubuntu 18.04 và một số thao tác sử dụng Git cơ bản. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 18

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn tạo Swap trên CentOS 7

2020-4-26 17:24:50

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt Docker trên CentOS 7

2020-4-27 22:50:10

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối