Hướng dẫn cài đặt Laravel trên CentOS

Laravel là một PHP framework mã nguồn mở miễn phí theo mô hình MVC. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Laravel trên CentOS.

Laravel là một PHP framework mã nguồn mở miễn phí được thiết kế để phát triển các ứng dụng web theo mô hình MVC. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Laravel trên CentOS.

Hướng dẫn cài đặt Laravel trên CentOS

1. Cài đặt Yum Repositories

Trước hết, bạn cần thêm kho lưu trữ REMI và EPEL trong hệ thống của mình bằng cách chạy 2 lệnh sau

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-12.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

2. Cài đặt LAMP hoặc LEMP và cấu hình Virtual Host

Trước tiên các bạn cần cài đặt Webserver để có thể chạy được Laravel, bạn có thể chọn cài đặt LAMP hoặc LEMP

3. Cài đặt Composer

Để dễ dàng hơn trong việc cài đặt Laravel các bạn cần cài thêm Composer

4. Cài đặt Git

Để cài đặt Git trên CentOS các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau: Hướng dẫn cài đặt Git trên CentOS 7

5. Cài đặt Laravel trên CentOS

Trong hướng dẫn này HOSTVN sẽ giả định thư mục chứa code web sẽ là /home/hostvn.net/public_html

5.1. Cách 1: Cài đặt Laravel với Git

Để cài đặt Laravel với Git các bạn chạy lần lượt các lệnh sau

cd /home/hostvn.net/public_html
git clone https://github.com/laravel/laravel.git

cài đặt Laravel trên CentOS

Tiếp theo các bạn cần di chuyển toàn bộ file và thư mục trong thư mục laravel ra ngoài public_html

mv laravel/{.,}* /home/hostvn.net/public_html/
rm -rf laravel

Các bạn nhập A và ấn Enter khi được hỏi

Screenshot_156

Tiếp theo các bạn chạy lệnh sau để cài đặt các thành phần cần thiết

composer install

Cuối cùng chúng ta tạo APP_KEY bằng cách chạy 2 lệnh sau

cp .env.example .env
php artisan key:generate

5.2. Cách 2: Cài đặt laravel với Composer

Để cài đặt Laravel với Composer các bạn chạy lần lượt các lệnh sau

cd /home/hostvn.net/public_html
  • Cài đặt phiên bản mới nhất
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel
  • Cài đặt phiên bản tuỳ chỉnh
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel=5.8.* laravel

Tiếp theo các bạn cần di chuyển toàn bộ file và thư mục trong thư mục laravel ra ngoài public_html

mv laravel/{.,}* /home/hostvn.net/public_html/
rm -rf laravel

Các bạn nhập A và ấn Enter khi được hỏi

Screenshot_156

6. Set owner cho file và thư mục

Sau khi hoàn tất cài đặt các bạn cần set owner cho file và thư mục để tránh các lỗi về quyền

  • Đối với Apache
chown -R apache:apache /home/hostvn.net/public_html
chown -R apache:apache /home/hostvn.net/logs
  • Đối với Nginx
chown -R nginx:nginx /home/hostvn.net/public_html
chown -R nginx:nginx /home/hostvn.net/logs

7. Cấu hình Virtual host

Sau khi cài đặt Laravel hoàn tất các bạn cần chỉnh sửa lại vhost để trỏ document root vào thư mục public của Laravel

7.1. Với Apache

Các bạn sửa Document root thành giống như sau

DocumentRoot /home/hostvn.net/public_html/public

Tiến hành khởi động lại Apache để cập nhật cấu hình

service httpd restart
7.2. Với Nginx

Các bạn sửa root thành giống như sau

root /home/hostvn.net/public_html/public;

Tiếp theo các bạn thêm phía trên dòng index index.html index.htm index.php; rules sau

try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;

Tiến hành khởi động lại Nginx để cập nhật cấu hình

service nginx restart

8. Video tut

9. Link tham khảo

10. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Laravel trên Centos. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn tạo Cron Jobs trên VPS Linux.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn thay đổi múi giờ trên CentOS 7

2020-4-13 15:28:32

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 18

2020-4-14 9:00:43

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối