Hướng dẫn sử dụng Sypex Dumper để restore database

1)Truy cập  http://sypex.net/en/products/dumper/downloads/ và down bản backup mới nhất

Hoặc http://sypex.net/files/SypexDumper_209.zip

2) Giải nén file vừa down về và up lên host có database cần restore

3)  Up file database vào thư mục backup (trong thư mục mà bạn vừa up lên,ngang hang với file cfg.php)

4) chạy http://domain/sxd/  đăng nhập bằng tài khoản hosting -> Import database

Database (Schema): chọn database cần restore

File:                            : database dung để restore(file mà bạn vừa up vào thư mục backup)

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


EmailWeb Hosting

Hướng dẫn cấu hình Outlook cho Email doanh nghiệp trên Hosting của HOSTVN

2012-7-26 16:16:34

Web Hosting

Web Hosting là gì? Vì sao phải thuê Web Hosting?

2012-7-27 9:01:20

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối