Hướng dẫn tạo Database trên cPanel

-lưu ý:ở bản cPanel 11 này,bạn không thể tạo cơ sở dữ liệu  database trong Php Admin

Để tạo 1 cơ sở dữ liệu(database) mới bằng wizard bạn nhấp vào biểu tượng MySQL Database Wizard ở khu vực  quản lí Databases  trong cPanel.

sau đó giao diện xuất hiện như sau:

Ở đây ta nhập vào tên cơ sơ dữ liệu muốn tạo và nhấn Next Step

Tiếp đó Winzard yêu cấu chúng ta nhập thông tin user tương ứng của cơ sở dữ liệu này

Chú ý:lúc này cơ sở dữ liệu đã được tạo ra với tên Usenamehosting_tên CSDL.trong hình trên,cơ sở  dữ liệu tên là thiendu1_hhhhh

-Bạn nhập username và password rồi nhấn Create User,lúc này xuất hiện:

Winzard yêu cầu ta gán quyến tác dộng vào cơ sở dữ liệu của user vừa đăng kí;

THông thường ta chọn hết các quyền này bằng cách check vào ô ALL PRIVILEGES

Chú ý:lúc này Winzard đã hiển thị toàn bộ thông tin của cơ sở dữ liệu mới:User,password,tên database

Cuối cùng bạn nhấn vào Next Step ,bạn sẽ nhận  được một thông báo thành công

 

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻWeb Hosting

Hướng dẫn tối ưu hóa WordPress

2012-7-29 5:28:34

Web Hosting

Chuyển WordPress từ Hosting này sang Hosting khác

2012-7-29 18:39:25

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối