Mình đang sử dụng WP Rocket cho website của mình, thấy rất tốt. Cache đóng gói azip tải nhanh.