Không biết nếu gửi số lượng email lớn trong chiến dịch email marketing mà bị lỗi thì có bị khóa tài khoản không nhỉ?