Hướng dẫn sử dụng Email trên Hosting Windows

I) Tạo Email

Đầu tiên đăng nhập vào link : https://w02.hostvn.net:8443

Chọn vào phần Email

 Sau đó

 

 

II) Forward Mail

Chọn Mail cần cấu  hình :

Điền thông tin email cần forward :

III) Auto-Reply Mail

Chọn vào phần Auto-Reply trong  usermail:

IV) Antivirus

Chọn vào phần Antivirus như ảnh dưới:

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Web Hosting

Hướng dẫn sử dụng cơ bản WHM Reseller

2012-8-21 16:21:46

Web Hosting

WordPress database error MySQL server has gone away

2012-10-5 10:25:45

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối