Hướng dẫn sử dụng Email trên Hosting Windows

I) Tạo Email

Đầu tiên đăng nhập vào link : https://w02.hostvn.net:8443

Chọn vào phần Email

 Sau đó

 

 

II) Forward Mail

Chọn Mail cần cấu  hình :

Điền thông tin email cần forward :

III) Auto-Reply Mail

Chọn vào phần Auto-Reply trong  usermail:

IV) Antivirus

Chọn vào phần Antivirus như ảnh dưới:

Web Hosting

Hướng dẫn sử dụng cơ bản WHM Reseller

2012-8-21 16:21:46

Web Hosting

WordPress database error MySQL server has gone away

2012-10-5 10:25:45

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm