Hướng dẫn nâng cấp phiên bản VBB

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách update phiên bản VBB. Thay vì update trực tiếp trên host,  mình sẽ update thông qua local nhằm tránh các lỗi có thể xảy ra. Ở hướng dẫn này  mình sử dụng xampp để chạy localhost và nâng cấp phiên bản VBB 4.x bản quyền. Các bạn làm tuần tự theo các bước sau đây để tránh gặp lỗi.

  1. Các bạn khởi động Xampp:

vbb1

2. Copy phiên bản update vào local:

vbb2

3.  Tại trình duyệt các bạn vào phpmyadmin tiến hành tạo database và import database vào :

vbb3

vbb4

vbb5

4. Sửa file config.php.new trong includes/config.php.new thành config.php và change database name :

vbb66

5. Các bạn tiến hành nhập lisence và chạy update :

vbb7

vbb8vbb9

vbb10

6. Nếu update thành công các bạn sẽ hiện ra bảng thông báo sau :

vbb11

7. Với vd chúng ta đang làm do update từ phiên bản 3.x lên 4.x nên các skin cũng như các plugin đều không hoạt động được nên chúng ta cần xóa đi và rebuild default để tránh lỗi trước khi upload lên host. Sau khi upload lên host và chạy ổn định thì các bạn có thể cài đặt lại các skin và plugin phù hợp với phiên bản 4.x. Các bạn lưu ý cần xóa toàn bộ source trên host cũ trước khi upload source mới này lên.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Web Hosting

WordPress database error MySQL server has gone away

2012-10-5 10:25:45

Web Hosting

Đường dẫn mặc định khi cài zPanel

2013-2-28 10:20:46

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối