Dịch Vụ WordPress Hosting | Áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho WordPress
Trang chủ Từ khóa Cài đặt phpMyAdmin

Tag: Cài đặt phpMyAdmin

Cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu 18.04

0
phpMyAdmin là một công cụ miễn phí viết bằng PHP để quản trị MySQL thông qua trình duyệt web. Bài viết này sẽ giúp các bạn cài đặt phpMyAdmin trên ubuntu 18

Cài đặt phpMyAdmin với Apache trên CentOS 7

0
phpMyAdmin là một công cụ miễn phí viết bằng PHP để quản trị MySQL thông qua trình duyệt web. Bài viết này sẽ giúp các bạn cài đặt phpMyAdmin với Apache.

Cài đặt phpMyAdmin với Nginx trên CentOS 7

0
phpMyAdmin là một công cụ miễn phí viết bằng PHP để quản trị MySQL thông qua trình duyệt web. Bài viết này sẽ giúp các bạn cài đặt phpMyAdmin với Nginx.