Dịch Vụ WordPress Hosting | Áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho WordPress
Trang chủ Từ khóa FastCGI

Tag: FastCGI

Làm sao để chạy PHP 5.3 bằng FastCGI trên IIS 6.0?

Bạn thực hiện tuần tự các bước sau:Bước 1: Cài đặt IIS 6.0 nếu bạn chưa có Bước 2: Download FastCGI http://www.iis.net/download/fastcgi và cài đặt Bước 3: Download...