Làm sao để chạy PHP 5.3 bằng FastCGI trên IIS 6.0?

0
799

Bạn thực hiện tuần tự các bước sau:

Bước 1: Cài đặt IIS 6.0 nếu bạn chưa có
Bước 2: Download FastCGI http://www.iis.net/download/fastcgi và cài đặt
Bước 3: Download PHP http://windows.php.net/download và cài đặt với tùy chọn IIS FastCGI
Bước 4: Cấu hình FastCGI hoạt đông với PHP
1. Mở command line
2. Chuyển thư mục hiên hành sang %windir%\system32\inetsrv
3. Chạy lệnh sau để đăng ký thực thi php bằng FastCGI:
cscript fcgiconfig.js -add -section:”PHP” -extension:php -path:”C:\PHP\php-cgi.exe”

Bây giờ bạn có thể dùng IIS tạo một ứng dụng web php để chạy thử.

Nguồn: http://learn.iis.net/page.aspx/247/using-fastcgi-to-host-php-applications-on-iis-60/

email-business-leaderboard-blog-v3.png
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments