Làm sao để chạy PHP 5.3 bằng FastCGI trên IIS 6.0?

Bạn thực hiện tuần tự các bước sau:

Bước 1: Cài đặt IIS 6.0 nếu bạn chưa có
Bước 2: Download FastCGI http://www.iis.net/download/fastcgi và cài đặt
Bước 3: Download PHP http://windows.php.net/download và cài đặt với tùy chọn IIS FastCGI
Bước 4: Cấu hình FastCGI hoạt đông với PHP
1. Mở command line
2. Chuyển thư mục hiên hành sang %windir%\system32\inetsrv
3. Chạy lệnh sau để đăng ký thực thi php bằng FastCGI:
cscript fcgiconfig.js -add -section:”PHP” -extension:php -path:”C:\PHP\php-cgi.exe”

Bây giờ bạn có thể dùng IIS tạo một ứng dụng web php để chạy thử.

Nguồn: http://learn.iis.net/page.aspx/247/using-fastcgi-to-host-php-applications-on-iis-60/

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Máy Chủ

Hướng dẫn bật Re-Captcha hạn chế flood member vBulletin

2012-12-19 14:52:59

Máy ChủVPS Server

Hướng dẫn sử dụng Putty

2013-2-20 11:13:23

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối