Trang chủ Từ khóa Linux

Tag: Linux

Tìm hiểu về hệ thống các thư mục trong Linux CHÍNH...

Đã bao giờ các bạn từng thắc mắc rằng trong Linux có một số chương trình được lưu dưới dạng những thư mục khác...

Hướng dẫn sử dụng lệnh Grep trong Linux

GREP (Global regular expression print) là lệnh tìm kiếm các dòng có chứa một chuỗi hoặc từ khóa trong file. Trong bài viết này...

Hướng dẫn cài đặt Suhosin trên Server Linux

Nếu mọi người không biết Suhosin là gì thì có thể tham khảo tại địa chỉ http://www.hardened-php.net/suhosin/. Nói ngắn gọn, Suhosin là một PHP...

Hướng dẫn chạy suPHP trên Server Linux cài đặt Directadmin

1) Giới thiệuSuphp là một modul tăng tính bảo mật cho server và thực thi php chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó. *Ưu...

Hướng dẫn install Zend Optimizer trên Server Linux cài cPanel hoặc...

Sau khi thay đổi version php,các bạn nên install lại Zend.Để install  Zend Optimizer trên Directadmin  các bạn thực hiện như sau :cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set...

Ví dụ cơ bản về lệnh tar trong Linux

Làm việc với linux, chúng ta thường xuyên phải sử dụng lệnh tar. Trong bài viết này chúng  ta sẽ xem lại các option...

Hướng dẫn Reset password root của Mysql trên Linux

Vì lý do gì đó nên đôi khi ta lại quên mật khẩu đăng nhập vào MySQL với tài khoản Root để quản trị...