Trang chủ Từ khóa Linux

Tag: Linux

Hướng dẫn sử dụng lệnh Grep trong Linux

GREP (Global regular expression print) là lệnh tìm kiếm các dòng có chứa một chuỗi hoặc từ khóa trong file. Trong bài viết này...

Hướng dẫn cài đặt Suhosin trên Server Linux

Nếu mọi người không biết Suhosin là gì thì có thể tham khảo tại địa chỉ http://www.hardened-php.net/suhosin/. Nói ngắn gọn, Suhosin là một PHP...

Hướng dẫn chạy suPHP trên Server Linux cài đặt Directadmin

1) Giới thiệu Suphp là một modul tăng tính bảo mật cho server và thực thi php chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó. *Ưu...

Hướng dẫn install Zend Optimizer trên Server Linux cài cPanel hoặc...

Sau khi thay đổi version php,các bạn nên install lại Zend. Để install  Zend Optimizer trên Directadmin  các bạn thực hiện như sau : cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set...

Ví dụ cơ bản về lệnh tar trong Linux

Làm việc với linux, chúng ta thường xuyên phải sử dụng lệnh tar. Trong bài viết này chúng  ta sẽ xem lại các option...

Cấu trúc cây thư mục trong Linux

Trong khuôn khổ bài viết này, Hostvn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cấu trúc file hệ thống của Linux và ý nghĩa...

Hướng dẫn Reset password root của Mysql trên Linux

Vì lý do gì đó nên đôi khi ta lại quên mật khẩu đăng nhập vào MySQL với tài khoản Root để quản trị...