Hướng dẫn sử dụng câu lệnh Grep trong Linux

Câu lệnh grep trong linux thường được sử dụng để tìm kiếm văn bản hoặc tìm kiếm tệp file có chứa nội dung khớp với các chuỗi hoặc từ mà bạn muốn tìm. Mặc định, grep chỉ hiển thị các dòng khớp với mục tiêu mà bạn tìm kiếm. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng cậu lệnh grep căn bản này nhé.

GREP là gì?

GREP (Global regular expression print) là câu lệnh tiêu chuẩn để tìm kiếm các dòng nội dung có chứa một chuỗi hoặc từ khóa trong file trên môi trường Linux.

Câu lệnh grep trong Linux là một thành phần quan trọng không thể thiếu với những người đang sử dụng hệ điều hành này. Vì vậy nếu nó chưa được cài đặt trên hệ thống máy chủ của bạn, bạn có thể dễ dàng cài đặt gói ứng dụng này thông qua (apt-get trên Debian / Ubuntu và yum trên RHEL / CentOS / Fedora). Để cài đặt grep lên hệ thống của bạn, vui lòng sử dụng lệnh sau.

Đầu tiên bạn cần chú ý cài đặt putty nếu sử dụng Windows hoặc Terminal (MacOS)

$ sudo apt-get install grep     #Debian/Ubuntu

$ sudo yum install grep       #RHEL/CentOS/Fedora
 • Cú pháp lệnh grep để tìm kiếm file :

# grep ‘word’ filename
# grep ‘string1 string2’ filename
# cat otherfile | grep ‘something’
# command | grep ‘something’

 • Lệnh grep trong linux để tìm kiếm từ trong file:

# grep Port /etc/ssh/sshd_config
# grep -i port  /etc/ssh/sshd_config  ( sử dụng -i nếu bạn không nhớ chính xác là từ viết hoa hay không viết hoa )

 • Lệnh grep trong linux để đếm số lần xuất hiện của từ tìm kiếm ở file:

#  grep -c Port /etc/ssh/sshd_config

 • Lệnh grep trong linux để hiển thị số dòng của từ tìm kiếm trong file:

#grep -n Port /etc/ssh/sshd_config

 • Hiện thị tất cả các dòng không chứa từ tìm kiếm trong file:

# grep -v 22 /etc/ssh/sshd_config

 • Hiển thị tất cả các dòng có từ tìm kiếm đứng đầu trong file:

# grep ^P /etc/ssh/sshd_config

 • Hiển thị tất cả các dòng có từ tìm kiếm đứng cuối trong file:

# grep yes$ /etc/ssh/sshd_config

 • Kết hợp sử dụng với các lệnh khác :

# cat /proc/cpuinfo |grep cpu

Chúc các bạn thành công !

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Máy Chủ

Hướng dẫn cài đặt Suhosin trên Server Linux

2012-8-20 12:37:57

Máy Chủ

Hướng dẫn tối ưu hóa forum VBB

2012-8-21 15:12:51

0 trả lời ATác giả MQuản lý
  Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối