Hướng dẫn trỏ domain trực tiếp thông qua file hosts trên máy.

Bạn đã có tài khoản hosting nhưng bạn vừa mới thay đổi DNS của domain, hay chưa có domain, và bạn muốn truy cập domain của bạn trong khi chờ DNS cập nhật.
Bạn có thể thực hiện được điều này bằng cách thêm vào file hosts dòng sau (thay example.com bằng domain và IP server chứa tài khoản host của bạn):

VD: 210.245.90.196        www.example.com
        210.245.90.196        example.com

Bạn có thể tìm đường dẫn file hosts:
– Windows XP, Vista, 7

%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
Nếu OS bạn cài trên ổ C đường dẫn file hosts sẽ là:
C:\Windows\System32\Drivers\etc

– MAC

/private/etc/hosts hoặc /etc/hosts

– Unix
/etc/hosts

Chú ý: Nếu như bạn đã làm như trên nhưng không thấy truy cập được hoặc không có thì thay đổi so với khi thực hiện các bước trên.
Có thể trình duyệt của bạn đã lưu cấu hình website của bạn với thông tin DNS trước đó, bạn cần xóa cache của trình duyệt và tiến hành kiểm tra lại.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Tên miềnWeb Hosting

Hướng dẫn trỏ Domain về Hosting để sử dụng

2012-7-31 11:04:12

Góc chia sẻTên miền

Hướng dẫn chuyển đổi non-www sang www và ngược lại

2012-8-7 10:25:47

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối