mình thấy chèn vào file wp-config.php là nhanh gọn nhất để thay đổi url khi mà thay đổi trong database không hoạt động như ý