Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS 7

Cài đặt Memcached trên CentOS - Memcached thường được sử dụng để tối ưu hóa việc tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trên nền web.

Cài đặt Memcached trên CentOS – Memcached là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độc truy xuất. Nó thường được sử dụng để tối ưu hóa việc tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trên nền web. 

Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Memcached làm cache trên VPS CentOS 7 giúp tăng tốc độ website của bạn.

Yêu cầu

  • VPS/Server sử dụng CentOS7
  • Đã cài đặt PHP-FPM bao gồm cả php-devel
  • Ram từ 2GB trở lên và có cấu hình Swap

Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS 7

Bước 1: Cài đặt EPEL

Redis không có sẵn trong kho yum mặc định vì vậy bạn cần bật kho lưu trữ EPEL yum trên máy chủ của mình trước khi cài đặt redis. Để kích hoạt EPEL các bạn sử dụng lệnh sau:

yum install epel-release -y

Bước 2: Cài đặt Memcached và libmemcached

Để cài đặt Memcached và libmemcached các bạn sử dụng lệnh sau

yum install memcached libmemcached libmemcached-devel -y

Bước 3: Cài đặt igbinary

Igbinary là sự thay thế cho bộ nối tiếp php tiêu chuẩn. Igbinary lưu trữ các cấu trúc dữ liệu php ở dạng nhị phân giúp tiết kiệm bộ nhớ cache cũng như tăng tốc độ load. Để biết thêm về Igbinary các bạn có thể xem thêm tại đây.

  • Cài đặt cho Igbinary PHP 5.6
cd /opt
wget https://pecl.php.net/get/igbinary-2.0.8.tgz
tar -xvf igbinary-2.0.8.tgz
cd igbinary-2.0.8
/usr/bin/phpize && ./configure --with-php-config=/usr/bin/php-config
make && make install
  • Cài đặt cho Igbinary PHP 7
cd /opt
wget https://pecl.php.net/get/igbinary-3.1.2.tgz
tar -xvf igbinary-3.1.2.tgz
cd igbinary-3.1.2
/usr/bin/phpize && ./configure --with-php-config=/usr/bin/php-config
make && make install
  • Lưu ýNếu gặp thông báo lỗi như dưới đây nghĩa là các bạn chưa cài đặt php-devel
Can't find PHP headers in /usr/include/php The php-devel package is required for use of this command.

Để cài php-devel các bạn có thể chạy lệnh sau

yum -y install php-devel

Bước 4: Cài đặt Php memcached extension

Tiếp theo các bạn tiến hành cài đặt Php memcached extension

  • Cài đặt cho Php memcached extension cho PHP 5.6
cd /opt
wget https://pecl.php.net/get/memcached-2.2.0.tgz
tar -xvf memcached-2.2.0.tgz
cd memcached-2.2.0
/usr/bin/phpize && ./configure --enable-memcached-igbinary --with-php-config=/usr/bin/php-config
make && make install

Cài đặt cho Php memcached extension cho PHP 7

cd /opt
wget https://pecl.php.net/get/memcached-3.1.5.tgz
tar -xvf memcached-3.1.5.tgz
cd memcached-3.1.5
/usr/bin/phpize && ./configure --enable-memcached-igbinary --with-php-config=/usr/bin/php-config
make && make install

Bước 5: Cấu hình Load Redis và Igbinary Module

Để PHP có thể load được Igbinary và Redis PHP extension các bạn tạo file /etc/php.d/00-custom.ini với nội dung như sau:

extension=igbinary.so
extension=memcached.so

Sau đó các bạn tiến hành restart lại php-fpm

service php-fpm restart

Để kiểm tra xem module đã được load hay chưa các bạn dùng lệnh sau

php -m | grep memcached
php -m | grep igbinary

Screenshot_66

Bước 6: Cấu hình Memcached

Các bạn mở file /etc/sysconfig/memcached và xoá toàn bộ nội dung bên trong sau đó thay thế bằng nội dung sau

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="10240"
CACHESIZE="256mb"
OPTIONS="-l 127.0.0.1 -U 0"

Tiếp theo tiến hành khởi động memcached

service memcached start
chkconfig --level 235 memcached on

Các bạn có thể dùng lệnh sau để kiểm tra trạng thái của memcached xem mecached đã hoạt động hay chưa

service memcached status

Screenshot_67 - cài đặt Memcached trên CentOS

Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình Memcached để làm cache server. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cài đặt Redis trên CentOS 7.

Tài liệu tham khảo:

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻWordpress

Hướng dẫn hạ cấp phiên bản plugins WordPress

2020-4-2 18:16:26

Bảo mậtGóc chia sẻWordpress

Cảnh bảo lỗ hổng bảo mật trên plugins Rank Math SEO

2020-4-2 22:00:45

2 trả lời ATác giả MQuản lý
  1. “Để PHP có thể load được Igbinary và Redis PHP extension các bạn tạo file /etc/php.d/00-custom.ini ” Tạo cái này như thế nào ạ?

    • Bạn có thể kết nối vào VPS bằng winscp để tạo hoặc có thể ssh và dùng nano để tạo

Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối