Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên CentOS 7

MongoDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và miễn phí. Trong bài viết này, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình và cài đặt MongoDB trên CentOS 7.

Cài đặt MongoDB trên CentOS 7 – MongoDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và miễn phí. Nó được phân loại là cơ sở dữ liệu NoQuery khác với cơ sở dữ liệu SQL như MySQL và PostgreQuery.

Trong MongoDB, dữ liệu được lưu trữ trong các tài liệu linh hoạt, giống như JSON, nơi các trường có thể thay đổi từ tài liệu này sang tài liệu khác. Nó không yêu cầu một lược đồ được xác định trước và cấu trúc dữ liệu có thể được thay đổi theo thời gian.

Trong bài viết này, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình và cài đặt MongoDB trên CentOS 7.

Cài đặt MongoDB trên CentOS 7

Thực hiện theo các bước bên dưới để cài đặt phiên bản mới nhất của MongoDB trên máy chủ CentOS của bạn:

1. Bước 1: Tạo MongoDB repository

Để thêm kho lưu trữ MongoDB vào hệ thống của bạn, hãy tạo file mongodb-org.repo trong thư mục /etc/yum.repos.d/:

nano /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo

Dán nội dung sau vào

[mongodb-org-4.2]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.2/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc

Sau đó bấm Ctrl + o và nhấn Enter để lưu file, bấm ctrl + x để thoát khỏi nano.

2. Bước 2: Cài đặt MongoDB

Bây giờ kho lưu trữ đã được thêm, bạn có thể cài đặt gói mongodb-org bằng lệnh sau:

yum install mongodb-org -y

Các gói sau sẽ được cài đặt trên hệ thống của bạn như là một phần của gói mongodb-org:

  • mongodb-org-server – Trình nền mongod, và các tập lệnh và cấu hình init tương ứng.
  • mongodb-org-mongos – Daemon mongos.
  • mongodb-org-shell – Shell mongo, giao diện JavaScript tương tác với MongoDB, được sử dụng để thực hiện các tác vụ quản trị dòng lệnh.
  • mongodb-org-tools – Chứa một số công cụ MongoDB để nhập và xuất dữ liệu, số liệu thống kê, cũng như các tiện ích khác.

Screenshot_31

3. Bước 3: Khởi động MongoDB

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động MongoDB bằng các lệnh sau:

systemctl start mongod
systemctl enable mongod

4. Bước 4: Xác minh cài đặt MongoDB

Để xác minh cài đặt, hãy chạy lệnh sau:

mongo

Tiếp theo, hãy gõ lệnh sau sẽ hiển thị phiên bản MongoDB:

db.version()

Screenshot_32 - cài đặt MongoDB trên CentOS 7

5. Bước 5: Cấu hình MongoDB

Bạn có thiết lập cấu hình MongoDB bằng cách chỉnh sửa tệp cấu hình /etc/mongod.conf .

Các thiết lập cấu hình mặc định khá đầy đủ trong hầu hết các trường hợp. Để tìm thêm thông tin về các tùy chọn cấu hình có sẵn trong MongoDB, hãy truy cập trang Tài liệu tùy chọn tệp cấu hình của MongoDB.

Sau khi thay đổi tệp cấu hình MongoDB, hãy khởi động lại dịch vụ mongod:

systemctl restart mongod

6. Bước 6: Tạo user Admin

Tiếp theo hãy tạo một người dùng MongoDB mà bạn sẽ sử dụng để truy cập và quản lý MongoDB của mình.

Đầu tiên hãy gõ lệnh sau:

mongo

Sau đó hãy gõ lệnh sau để kết nối với cơ sở dữ liệu quản trị viên:

use admin

Screenshot_33

Tạo người dùng mới với vai trò userAdminAnyDatabase:

db.createUser( { user: "Username", pwd: "Mật-khẩu", roles: [{role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin"}]})

Trong đó: UsernameMật-Khẩu các bạn đặt tuỳ ý

Screenshot_34 - cài đặt MongoDB trên CentOS 7

Thoát khỏi mongo với lệnh:

quit()

Để kiểm tra các thay đổi, truy cập shell mongo bằng người dùng quản trị mà bạn đã tạo trước đó:

mongo -u username -p --authenticationDatabase admin
  • Thay username bằng username các bạn đã tạo ở bước trên

Screenshot_35 - cài đặt MongoDB trên CentOS 7

Bây giờ, bạn có thể in người dùng bằng lệnh sau:

use admin
show users

Screenshot_36 - cài đặt MongoDB trên CentOS 7

7. Link tham khảo

8. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7, nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cài đặt Git trên CentOS 7.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn kiểm tra Port đang sử dụng trong Linux

2020-4-29 12:42:40

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Ubuntu 18

2020-4-29 13:49:09

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối