Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cUrl trên Ubuntu 18.04

cURL là một công cụ dòng lệnh để truyền dữ liệu bằng nhiều giao thức khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng cUrl trên Ubuntu 18.04.

Cài đặt và sử dụng cUrl – cURL là một dự án phần mềm máy tính cung cấp thư viện và công cụ dòng lệnh để truyền dữ liệu bằng nhiều giao thức khác nhau. Với cUrl, bạn có thể tải xuống hoặc tải lên dữ liệu bằng một trong các giao thức được hỗ trợ bao gồm HTTP, HTTPS, SCP, SFTP và FTP.

Trong bài viết này, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng cUrl trên Ubuntu 18.04.

Cài đặt Curl trên Ubuntu 18

1. Cài đặt Curl

cUrl có sẵn trong kho lưu trữ của Ubuntu 18.04 mặc định. Việc cài đặt khá đơn giản, các bạn chỉ cần chạy lệnh sau:

sudo apt install curl

Để xác minh rằng curl đã được cài đặt hãy chạy lệnh curl:

curl

Screenshot_165

2. Sử dụng Curl

Ở dạng đơn giản nhất khi được sử dụng mà không có bất kỳ tùy chọn nào, Curl sẽ hiển thị tài nguyên được chỉ định trong [url].

Ví dụ: Lệnh bên dưới sẽ in mã nguồn của trang google.com trong cửa sổ terminal của bạn:

curl https://google.com

Screenshot_166

Để tải xuống một tệp với Curl, bạn có thể sử dụng các tùy chọn -o hoặc -O.

Chữ o viết thường cho phép bạn chỉ định tên của tệp bạn muốn tải xuống:

curl -o linux.tar.xz https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.0.5.tar.xz

Screenshot_167 - cài đặt và sử dụng Curl

Chữ O viết hoa sẽ lưu tệp với tên tệp gốc của nó:

curl -O https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.0.5.tar.xz

Screenshot_168 - cài đặt và sử dụng Curl

Một tính năng hữu ích khác của Curl là khả năng tìm nạp các HTTP headers của URL được chỉ định:

curl -I https://hostvn.net/

Screenshot_169 - cài đặt và sử dụng Curl

Với curl, bạn cũng có thể tải xuống các tệp từ máy chủ FTP được bảo vệ bằng mật khẩu:

curl -u FTP_USERNAME:FTP_PASSWORD ftp://ftp.example.com/file.tar.gz

3. Kết luận

Trong bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng cUrl trên Ubuntu 18.04. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm các hướng dẫn khác về Linux tại đây.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt Magento với Nginx trên CentOS 7

2020-5-13 18:27:24

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt Mysql trên Ubuntu 18.04

2020-5-14 1:28:25

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối