Hướng dẫn tạo Swap trên CentOS 8

Swap là một khoảng trống trên đĩa được sử dụng khi dung lượng bộ nhớ RAM vật lý đầy. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Swap trên CentOS 8.

Tạo Swap trên CentOS 8 – Swap là một khoảng trống trên đĩa được sử dụng khi dung lượng bộ nhớ RAM vật lý đầy. Khi hệ thống Linux hết RAM, các trang không hoạt động sẽ được chuyển từ RAM sang Swap.

Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách tại Swap trên CentOS 8.

Tạo Swap trên CentOS 8

1. Tạo và kích hoạt Swap

Bắt đầu bằng cách tạo một swapfile:

fallocate -l 1G /swapfile

Trong ví dụ này, HOSTVN tạo file Swap với kích thước 1G. Nếu bạn cần nhiều hơn, thay thế 1G với kích thước mong muốn.

Nếu tiện ích fallocate không có sẵn trên hệ thống của bạn hoặc bạn nhận được thông báo lỗi fallocate failed: Operation not supported, hãy sử dụng lệnh dd để tạo tệp Swap:

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1048576

Đặt quyền truy cập chỉ cho phép root mới có thể đọc và ghi tệp Swap:

chmod 600 /swapfile

Tiếp theo, thiết lập vùng swap:

mkswap /swapfile

Screenshot_121

Kích hoạt swap bằng cách thực hiện lệnh sau:

wapon /swapfile

Xác minh swap được kích hoạt bằng cách sử dụng lệnh swapon:

swapon --show

Screenshot_122

Thực hiện thay đổi vĩnh viễn bằng cách chỉnh sửa file /etc/fstab:

nano /etc/fstab

Dán dòng sau vào cuối file:

/swapfile swap swap defaults 0 0

Screenshot_123

2. Điều chỉnh giá trị Swappiness

Swappiness là một thuộc tính nhân Linux xác định tần suất hệ thống sẽ sử dụng Swap. Swappiness có giá trị từ 0 đến 100. Giá trị Swappiness mặc định trên CentOS 8 là 30. Bạn có thể kiểm tra bằng cách nhập lệnh sau:

cat /proc/sys/vm/swappiness

Screenshot_124

Mặc dù giá trị trao đổi là 30 là ổn tuy nhiên bạn có thể cần đặt giá trị thấp hơn. Ví dụ: để đặt giá trị swappiness thành 10, hãy nhập:

sysctl vm.swappiness=10

Để làm cho tham số này không bị mất khi khởi động lại máy chủ, hãy thêm dòng sau vào tệp /etc/sysctl.conf:

nano /etc/sysctl.conf

Thêm vào dòng sau

vm.swappiness=10

Screenshot_125

3. Xoá Swap file

  • Vô hiệu hóa Swap bằng lệnh:
swapoff -v /swapfile

Screenshot_126

  • Xoá dòng /swapfile swap swap defaults 0 0 khỏi file /etc/fstab
  • Xoá swapfile
rm /swapfile

Screenshot_127

4. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn tạo Swap trên hệ thống sử dụng CentOS 8. Nếu có bất kỳ ý kiến nào hãy để lại bình luận bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn tạo Swap trên Ubuntu 18.04.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt Redis trên CentOS 8

2020-6-1 13:36:25

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 20

2020-6-2 18:52:30

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối