Hướng dẫn thay đổi Hostname trên CentOS 7

Hostname là nhãn xác định máy chủ trên mạng. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn thay đổi Hostname trên CentOS 7 mà không cần khởi động lại hệ thống.

Thay đổi Hostname trên CentOS 7 – Hostname (Tên máy chủ) được đặt tại thời điểm hệ điều hành CentOS được cài đặt. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn thay đổi Hostname trên CentOS 7 mà không cần khởi động lại hệ thống của bạn.

Thay đổi Hostname trên CentOS 7

1. Hostname là gì ?

Hostname (Tên máy chủ) là nhãn xác định máy chủ trên mạng. Bạn không nên sử dụng cùng một Hostname trên hai máy khác nhau trên cùng một mạng. Có ba loại hostname: static, pretty, và transient.

  • static – Tên máy chủ truyền thống, có thể được đặt bởi người dùng và được lưu trữ trong file /etc/hostname.
  • pretty – Tên máy chủ UTF8 dạng tự do được sử dụng để trình bày cho người dùng. Ví dụ “VPS GIÁ RẺ Của HOSTVN”.
  • transient – Tên máy chủ động được duy trì bởi kernel có thể được thay đổi bởi máy chủ DHCP hoặc mDNS trong thời gian chạy. Theo mặc định, nó giống như tên máy chủ tĩnh.

Bạn nên sử dụng Hostname đủ điều kiện (FQDN) via dụ như host.example.com.

2. Hiển thị Hostname hiện tại

Để xem Hostname hiện tại, hãy sử dụng lệnh sau:

hostnamectl

Như bạn thấy, Hostname hiện tại là localhost.localdomain.

Screenshot_26

3. Thay đổi tên máy chủ

3.1. Cách 1: Sử dụng lệnh hostnamectl

Trong CentOS 7, chúng ta có thể thay đổi Hostname bằng lệnh hostnamectl, cú pháp như sau:

hostnamectl set-hostname vps.example.com

3.2. Cách 2: Sử dụng lệnh nmtui

nmtui là giao diện người dùng văn bản cho NetworkManager, nó cũng có thể được sử dụng để thay đổi tên máy chủ.

Để bắt đầu tiện ích nmtui chạy lệnh sau:

nmtui

Sử dụng các phím mũi tên để điều hướng qua các tùy chọn, chọn Set system hostname và nhấn Enter:

Screenshot_29

Đặt Hostname mới của bạn:

Screenshot_30

Nhấn Enter để xác nhận thay đổi Hostname:

Screenshot_31

Sau đó bấm tab, chọn Quit và nhấn Enter để thoát

Screenshot_32 - đổi Hostname trên CentOS 7

Cuối cùng, khởi động lại dịch vụ systemd-hostnamed để các thay đổi có hiệu lực:

systemctl restart systemd-hostnamed

3.3. Cách 3: Sử dụng lệnh nmcli

nmcli là một công cụ dòng lệnh để điều khiển NetworkManager cũng có thể được sử dụng để thay đổi Hostname.

Để xem Hostname hiện tại sử dụng lệnh sau:

nmcli general hostname

Để thay đổi tên máy chủ thành vps.hostvn.net, hãy sử dụng lệnh sau:

nmcli general hostname vps.hostvn.net

Cuối cùng, khởi động lại dịch vụ systemd-hostnamed để các thay đổi có hiệu lực:

systemctl restart systemd-hostnamed

4. Xác nhận thay đổi

Để kiểm tra xem Hostname đã được thay đổi thành công, hãy sử dụng lệnh hostnamectl:

hostnamectl

Screenshot_28 - đổi Hostname trên CentOS 7

5. Phần kết luận

Trong bài viết này, HOSTVN đã hướng dẫn bạn 3 phương pháp khác nhau để thay đổi Hostname cho CentOS 7 mà không cần khởi động lại VPS. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm các hướng dẫn khác về Linux tại đây.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt Django trên CentOS 7

2020-5-4 7:26:18

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt Python 3.8 trên CentOS 7

2020-5-4 10:00:32

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối