Hướng dẫn cài đặt Django trên CentOS 7

Django là một Python Framework miễn phí giúp xây dựng các ứng dụng web trên nền Python. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Django trên CentOS 7.

Cài đặt Django trên CentOS 7 – Django là một Python Framework cấp cao miễn phí được thiết kế để giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng web trên nền Python, có thể dễ dàng mở rộng và bảo trì.

Cài đặt Django trên CentOS 7

Có nhiều phương pháp khác nhau để cài đặt Django, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Django có thể được cài đặt trên toàn hệ thống hoặc trong môi trường ảo Python với pip. Các gói Django cũng được bao gồm trong kho CentOS và có thể được cài đặt bằng trình quản lý gói yum nhưng bạn sẽ không thể cài đặt phiên bản mới nhất với yum.

Trong bài viết này, HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình phiên bản ổn định mới nhất của Django trên CentOS 7 với môi trường ảo Python.

Mục đích chính của môi trường ảo Python là tạo ra một môi trường biệt lập cho các dự án Python khác nhau. Bằng cách này, bạn có thể có nhiều môi trường Django khác nhau trên một máy tính và cài đặt một phiên bản cụ thể của modules trên cơ sở từng dự án mà không lo rằng nó sẽ ảnh hưởng đến các cài đặt Django khác của bạn.

ĐĂNG KÝ CLOUD VPS

1. Cài đặt Python 3

Tại thời điểm viết bài phiên bản Python 3 mới nhất là phiên bản 3.8. Để kiểm tra phiên bản Python các bạn có thể truy cập trang download Python.

Đầu tiên tiến hành cài đặt các thư viện cần thiết bằng các lệnh sau

yum -y groupinstall "Development Tools"
yum -y install openssl-devel bzip2-devel libffi-devel zlib-devel sqlite-devel

Sau khi đã cài đầy đủ thư viện các bạn tiến hành download source Python

cd /opt
wget https://www.python.org/ftp/python/3.8.2/Python-3.8.2.tgz

Tiến hành giải nén

tar xvf Python-3.8.2.tgz

Di chuyển vào thư mục chứa Source Python

cd Python-3.8*/

Tiến hành cài đặt Python bằng lệnh sau

./configure --enable-optimizations --enable-loadable-sqlite-extensions && make altinstall

Để kiểm tra phiên bản python sử dụng lệnh sau

python3.8 --version

Screenshot_9

2. Cập nhật Sqlite3

Django phiên bản mới yêu cầu SQLite phiên bản 3.8 trở lên để có thể hoạt động, vì vậy các bạn cần cập nhật phiên bản SQLite để có thể sử dụng Django

Đầu tiên truy cập trang download SQLite và download Source Code

Screenshot_17

Tại thời điểm viết bài phiên bản mới nhất là 3.31.1. Tiến hành download SQLite

cd /opt
wget https://www.sqlite.org/2020/sqlite-autoconf-3310100.tar.gz

Giải nén Source Code

tar -zxvf sqlite-autoconf-3310100.tar.gz

Sau đó tiến hành build SQLite

cd sqlite-autoconf-3310100 && ./configure && make && make install

Thay thế phiên bản cũ bằng phiên bản mới

mv /usr/bin/sqlite3 /usr/bin/sqlite3.bak
mv sqlite3 /usr/bin/sqlite3

Tiếp theo các bạn chạy tiếp hai lệnh sau

export LD_LIBRARY_PATH="/usr/local/lib"
echo 'export LD_LIBRARY_PATH="/usr/local/lib"' >> ~/.bashrc

Cuối cùng cấu hình để python nhập phiên bản SQLite mới

python3.8
import sqlite3
sqlite3.sqlite_version

Screenshot_18

Bấm Ctrl + D để thoát khỏi Python shell

3. Tạo môi trường ảo

Sau khi cài đặt Python, tiến hành tạo môi trường ảo bằng cách sử dụng module venv. Tạo một thư mục mới cho ứng dụng Django của bạn:

cd /home
mkdir my_django_app
cd my_django_app

Chạy lệnh sau để tạo môi trường ảo:

python3.8 -m venv venv

Lệnh trên tạo một thư mục có tên venv, chứa bản sao nhị phân Python, trình quản lý gói Pip, thư viện Python chuẩn và các tệp hỗ trợ khác. Để bắt đầu sử dụng môi trường ảo này, bạn cần kích hoạt nó bằng cách chạy tập lệnh kích hoạt:

source venv/bin/activate

Screenshot_10

4. Cài đặt Django trên CentOS 7

Bây giờ môi trường ảo đã được kích hoạt, bạn có thể sử dụng pip để cài đặt Django. Trước tiên tiến hành update Pip bằng lệnh sau

pip install --upgrade pip

Screenshot_19

Sau đó cài đặt Django bằng lệnh sau

pip install django

Screenshot_20

Trong môi trường ảo, bạn có thể sử dụng lệnh pip thay cho pip3.8python thay cho python3.8.

Để xác minh cài đặt, sử dụng lệnh sau để kiểm tra phiên bản Django:

python -m django --version

Screenshot_7

5. Tạo một dự án Django

Để tạo một dự án Django mới có tên mydjangoapp, hãy sử dụng lệnh django-admin:

django-admin startproject mydjangoapp

Lệnh trên sẽ tạo một thư mục mydjangoapp trong thư mục hiện tại của bạn.

cd /home/my_django_app/mydjangoapp/
ls -ll

Screenshot_8

Trong thư mục đó, bạn sẽ tìm thấy tập lệnh chính để quản lý các dự án là manage.py và một thư mục khác bao gồm cấu hình cơ sở dữ liệu và Django và các cài đặt dành riêng cho ứng dụng.

Tiếp theo tiến hành migrate cơ sở dữ liệu và tạo một người dùng quản trị. Bắt đầu bằng cách điều hướng đến thư mục mydjangoapp:

cd /home/my_django_app/mydjangoapp

Theo mặc định, Django sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite. Đối với các ứng dụng sản xuất, bạn có thể sử dụng Cơ sở dữ liệu PostgreSQL, MariaDB, Oracle hoặc MySQL.

Chạy lệnh sau để migrate cơ sở dữ liệu:

python manage.py migrate

Screenshot_21

Khi cơ sở dữ liệu đã được migrate, hãy tạo người dùng quản trị để có thể đăng nhập vào trang admin của Django:

python manage.py createsuperuser

Bạn sẽ cần nhập Username, địa chỉ emailmật khẩu cho người dùng quản trị của bạn. (Mật khẩu phải dài từ 8 ký tự trở lên)

Screenshot_22

6. Mở Port trên Firewalld

Nếu các bạn sử dụng Firewalld các bạn sẽ cần mở Port 8000 để có thể truy cập Django

firewall-cmd --permanent --add-port=8000/tcp
firewall-cmd --reload

Screenshot_23

7. Chạy Development Server

Đầu tiên các bạn sửa file /home/my_django_app/mydjangoapp/mydjangoapp/settings.py

nano /home/my_django_app/mydjangoapp/mydjangoapp/settings.py

Tìm dòng ALLOWED_HOSTS và thêm địa chỉ IP của VPS vào

Screenshot_11 - cài đặt Django trên CentOS 7

  • Thay 192.168.78.137 bằng IP VPS của các bạn

Tiếp theo chạy máy chủ web bằng lệnh sau:

python manage.py runserver IP-VPS:8000
  • Thay IP-VPS bằng IP VPS của các bạn

Screenshot_12 - cài đặt Django trên CentOS 7

Truy cập http://IP-VPS:8000 bằng trình duyệt web của bạn:

Screenshot_13 - cài đặt Django trên CentOS 7

Bạn có thể truy cập trang quản trị Django, bằng cách thêm /admin vào cuối URL (http://IP-VPS:8000/admin).

Screenshot_15 - cài đặt Django trên CentOS 7

Nhập tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo ở trên và bạn sẽ được chuyển hướng đến trang quản trị Django:

Screenshot_14 - cài đặt Django trên CentOS 7

Để dừng máy chủ, hãy bấm CTRL + C trên Terminal.

8. Vô hiệu hóa môi trường ảo

Khi bạn đã hoàn thành công việc của mình, hãy hủy kích hoạt môi trường ảo bằng lệnh sau.

deactivate

Screenshot_16 - cài đặt Django trên CentOS 7

9. Phần kết luận

Trong bài viết này, HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình phiên bản ổn định mới nhất của Django trên CentOS 7 với môi trường ảo Python.

Nếu bạn chưa quen với Django, hãy truy cập trang tài liệu Django và tìm hiểu cách phát triển ứng dụng Django đầu tiên của bạn.

Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt PHP trên CentOS 7

2020-5-3 10:00:43

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn thay đổi Hostname trên CentOS 7

2020-5-4 9:15:41

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối