Với Windows 10 mới nhất thì bản thân Windows Defender mình nghĩ cũng khá tốt rồi. Ai cẩn thận thì có thể mua thêm các phần mềm diệt virus cho an toàn hơn thôi.