Nếu ai đánh mảng quốc tế thì Shopify sẽ là một sự lựa chọn tốt nhất. Hỗ trợ tất cả ngay cả với người không chuyên các bạn nhé. Dropship thì Shopify là số 1.